همراه دختران جوان رفتن مسابقات فوتبال لیگ یک

همراه دختران جوان رفتن: مسابقات فوتبال لیگ یک مس رفسنجان هفته 33 کرمان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مجلس صلاحیت وزرای پیشنهادی را چگونه بررسی می‌کند؟

دولت دوازدهم بعد از تنفیذ رای ملت به وسیله رهبر انقلاب و برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی رسما شروع به کار کرد. 

مجلس صلاحیت وزرای پیشنهادی را چگونه بررسی می‌کند؟

مجلس صلاحیت وزرای پیشنهادی را چگونه بررسی می کند؟

عبارات مهم : برنامه

دولت دوازدهم بعد از تنفیذ رای ملت به وسیله رهبر انقلاب و برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی رسما شروع به کار کرد.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در نخستین اقدام خود به عنوان رییس جمهور دوازدهم باید گزینه های پیشنهادی خود را جهت ۱۸ وزارت منزل دولت تقدیم مجلس کند تا صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس بررسی و به رای گذاشته شود و نهایتا ترکیب کابینه دوازدهم تعیین شود.

مجلس صلاحیت وزرای پیشنهادی را چگونه بررسی می‌کند؟

روال بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزرای پیشنهادی در مجلس براساس آیین نامه داخلی مجلس در زیر آمده است:

فرصت دوهفته ای روحانی جهت معرفی وزرای پیشنهادی

طبق ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس، مدیر جمهور ظرف دو هفته بعد از انجام مراسم تحلیف کتباً اسامی هیأت وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس می‏ کند و مدیر مجلس مکلف است در نخستین وقت در جلسه علنی وصول معرفی‏ نامه وزیران را اعلام و بعد از قرائت دستور تکثیر آن را صادر کند.

دولت دوازدهم بعد از تنفیذ رای ملت به وسیله رهبر انقلاب و برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی رسما شروع به کار کرد. 

مهلت یک هفته ای مجلس جهت برگزاری جلسات رای اعتماد

همچنین براساس ماده ۲۰۵، یک هفته بعد از معرفی دولت، جهت بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت و أخذ رأی اعتماد جهت هیأت وزیران جلسات مجلس به‏ طور متوالی تشکیل می‏ شود. طبق این ماده با پیشنهاد مدیر و تصویب مجلس، جلسات به صورت صبح و بعد ازظهر برگزار خواهد شد.

در ماده ۲۰۶ آیین نامه هم آمده که قبل از تشکیل نخستین جلسه بررسی برنامه های دولت و أخذ رأی اعتماد هیأت وزیران، نمایندگان مخالف و موافق برنامه، خط مشی و اصول کلی و ترکیب هیأت وزیران و نیز نمایندگان مخالف و موافق هر یک از وزیران به تفکیک برنامه و هر وزیر در برگه‏ های جداگانه یا دستگاه الکترونیک عضویت می کنند.

مجلس صلاحیت وزرای پیشنهادی را چگونه بررسی می‌کند؟

همچنین هر یک از نمایندگان حق دارند تمام یا قسمتی از وقت خود را در اختیار نماینده دیگر قرار دهند. در شروع بحث در مورد هیأت وزیران، مدیر جمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفی وزیران از ترکیب هیأت وزیران دفاع خواهد کرد. بعد از آن مجلس، بررسی برنامه دولت و ترکیب هیأت وزیران را با بیانات پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام جهت مدت ۱۵ دقیقه انجام خواهد داد.

رئیس جمهور یا کسانی که او تعیین خواهد نمود به سؤالات و بیانات مخالفان پاسخ می دهند. مجموع مدت نطق اولیه مدیر جمهور و دفاعیات اخیر دو و نیم ساعت خواهد بود. در پی بیانات و دفاعیات مدیر جمهور، مجلس شور در مورد برنامه‏ ها و صلاحیت هر یک از وزیران را به صورت جداگانه شروع خواهد کرد. در مورد هر وزیر دو نفر از نمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق هرکدام جهت مدت پانزده دقیقه وقت خواهند داشت. بعد از آن وزیر و در صورت صلاحدید مدیر جمهور به مدت ۳۰ دقیقه جهت دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مطروحه وقت خواهند داشت.

دولت دوازدهم بعد از تنفیذ رای ملت به وسیله رهبر انقلاب و برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی رسما شروع به کار کرد. 

بررسی صلاحیت گزینه های پیشنهادی براساس ترتیب الفبای وزارت منزل ها

بحث و بررسی جهت تک تک وزیران به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه به همین شیوه انجام می‏ گیرد، مدیر جمهور می‏ تواند با استفاده از وقت وزیران در آخر و به ‏طور یکجا از آنان دفاع نماید. بعد از آن رأی‏ گیری به عمل می‏ آید و شمارش و اعلام نتیجه آراء بعد از رأی‏ گیری جهت همه وزرا صورت خواهد گرفت. سؤالات کتبی نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح است از طریق مدیر مجلس به مدیر جمهور یا وزیر مربوط داده خواهد شد.

اگر مجلس به بعضی وزرای پیشنهادی رای ندهد…

مجلس صلاحیت وزرای پیشنهادی را چگونه بررسی می‌کند؟

براین اساس چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رأی اعتماد نداد و یا وزارتخانه ای به هر علت وزیر نداشته باشد مدیر جمهور موظف است با رعایت اصل یکصد و سی و پنجم (۱۳۵) قانون اساسی حداکثر قبل از سه ماه فرد یا افراد دیگری را جهت أخذ رأی به مجلس معرفی کند.

واژه های کلیدی: برنامه | برنامه | رئیس جمهور | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog