همراه دختران جوان رفتن مسابقات فوتبال لیگ یک

همراه دختران جوان رفتن: مسابقات فوتبال لیگ یک مس رفسنجان هفته 33 کرمان

گت بلاگز اخبار پزشکی «سیگار» در بروز بیش از ۵۰ نوع سرطان تاثیرگذار است

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: سیگار در بیش از 50 نوع سرطان تاثیرگذار هست؛ یکی از عواملی که باعث شیوع بیماری‌های خود ای

«سیگار» در بروز بیش از ۵۰ نوع سرطان تاثیرگذار است

«سیگار» در بروز بیش از ۵۰ نوع سرطان تاثیرگذار است

عبارات مهم : آموزش

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: سیگار در بیش از 50 نوع سرطان تاثیرگذار هست؛ یکی از عواملی که باعث شیوع بیماری های خود ایمنی شده است است نیز مصرف دخانیات از قبیل سیگار است.

به گزارش فارس، عبدالرحمان رستمیان فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره خودمراقبتی و آموزش بیمار اظهار کرد: تغذیه مناسب در عنوان خودمراقبتی مسئله ی مهمی هست. هنگامی که پیامدهای تغذیه ناسالم را در جامعه می بینیم متوجه آمار زیادی چاقی می شویم که نداشتن تغذیه ناسالم و فعالیت فیزیکی باعث بروز آن شده است است.

ریس ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار افزود: پیامدهای دیگر خودمراقبتی بیماریهایی هستند که امروزه شیوع زیادی پیدا کرده اند. به عنوان نمونه بیماری دیابت اگرچه بعضا دارای زمینه های ارثی است ولی عوامل دیگری مانند تغذیه و فعالیت فیزیکی کافی وجود دارند که می توانیم با عوض کردن آنها روند مبتلا شدن به دیابت را کم کردن دهیم.

«سیگار» در بروز بیش از ۵۰ نوع سرطان تاثیرگذار است

این فوق تخصص روماتولوژی گفت: شیوع سرطان ها نیز در جامعه مشهود است که اینها پیامد یک واکنش‌ها غلط هست. می بایست عواملی را که می شناسیم و می توانیم در آن مداخله کنیم را کنترل کنیم. سیگار در بیش از 50 نوع سرطان تاثیرگذار هست؛ یکی از عواملی که باعث شیوع بیماریهای خودایمنی شده است است نیز مصرف دخانیات از قبیل سیگار هست. ما پیامدهای این رفتارهای غلط را در جامعه مشاهده می کنیم و تصحیح این واکنش‌ها هم یک وقت خاصی می خواهد. لیکن افراد فقط زمانی که بیمار می شوند به دکتر مراجعه می کنند ولی وقت تصحیح این واکنش‌ها قبل از بیماری است.

رستمیان ادامه داد: در کشور ما سطح خود مراقبتی پایین است و متاسفانه این آموزشها در ارگان های تاثیرگذار نظیر ادارات و آموزش و پرورش کمتر دیده می شود. هنگامی که کسی بیمار می شود زیاد توجهات به درمان آن است و کمتر به نحوه آموزش آن توجه می شود. از جمله پیامدهای عدم خودمراقبتی بیماری های غیرواگیر هستند که هزینه های زیادی را جهت بیمار و خانواده اش به دنبال دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: سیگار در بیش از 50 نوع سرطان تاثیرگذار هست؛ یکی از عواملی که باعث شیوع بیماری‌های خود ای

رستمیان اظهار کرد: مشاوره ها و سیاستگذاری ها شکل دیگر خودمراقبتی ها هستند. به عنوان مثال ما دو سوم معلولیت ها را با مشاروه ها و آزمایشهای پیش از ازدواج می توانیم کم کردن دهیم . در گذشته بخش خون بیمارستان ها از بیماران تالاسمی پر بود ولی امروزه ما تالاسمی ماژور کم شده است است . اکنون نیز حدود 10 سال است که در حال پیشگیری از هایپوتیرئید هستیم که منجر به جلوگیری از معلولیتهای ذهنی می شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از ضعف های جدی ما در حوزه دخانیات، عوارض و مالیات پایین سیگار هست؛ گفت: در بسیاری از کشورها به افراد سیگاری پوشش بیمه ای تعلق نمی گیرد. به همین علت سیاستگذاری ها می تواند محیط امنی را جهت مردم جامعه ایجاد کند.

رستمیان در آخر گفت: در این سمپوزیم افرادی شرکت می کنند که بتوانند اطلاعات مربوط به نحوه ی خودمراقبتی را به مردم آموزش دهند. نشانه ما این است که مردم به حدی آگاه شوند که کمتر بیمار شوند و به خصوص بتوانیم سن سالمندی سالم را بالاتر ببریم. امید به زندگی در کشورهای توسعه یافته بالاتر است و بعضا تا سن 80 سالگی مواظبت های پزشکی کمتری نیاز دارند ولی متاسفانه در کشور عزیزمان ایران اغلب سنین سالمندی افراد با ناتوانی همراه هست.

«سیگار» در بروز بیش از ۵۰ نوع سرطان تاثیرگذار است

واژه های کلیدی: آموزش | تغذیه | سیگار | بیماری | دانشگاه | بیمارستان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog